Xuất khẩu yến sào sang Trung Quốc như thế nào

Tổ Yến được Xuất khẩu sang Trung Quốc gồm những thủ tục gì?

Ngày 10-11-2022 Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký nghị định thư cho phép nhập khẩu chính ngạch khoai lang, tổ yến từ Việt Nam vào nước này.

Thông báo số 110 năm 2022 của Tổng cục Hải quan (Thông báo về yêu cầu kiểm tra, kiểm dịch đối với sản phẩm Tổ yến Việt Nam nhập khẩu) , nội dung thông báo như sau:

Theo các quy định và luật pháp có liên quan của nước ta và “Nghị định thư giữa Tổng cục Hải quan Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về Kiểm tra, Kiểm dịch và Điều kiện Vệ sinh đối với Xuất khẩu gia cầm Nest Products from Vietnam to China”, tổ yến Việt Nam đáp ứng đủ điều kiện được phép nhập khẩu từ nay.
1. Căn cứ kiểm tra, kiểm dịch
(1) Luật pháp, quy định và quy tắc của bộ.
“Luật An toàn thực phẩm của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” và các quy định thi hành, “Luật Kiểm dịch Động vật và Thực vật Xuất nhập khẩu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” và các quy định thi hành, “Luật Kiểm tra Hàng hóa Xuất nhập khẩu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” và việc thi hành quy định, “Quy định của Hội đồng Nhà nước về tăng cường thực phẩm, v.v. Quy định đặc biệt về giám sát và quản lý an toàn sản phẩm”, và “Các biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu”, “Quy định về quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nhập khẩu ở nước ngoài”, v.v. .
(2) Nghị định thư song phương.
Nghị định thư về kiểm tra, kiểm dịch và điều kiện vệ sinh đối với sản phẩm yến sào xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc giữa Tổng cục Hải quan nước CHND Trung Hoa và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước CHXHCN Việt Nam.
2. Phạm vi sản phẩm yến sào Việt Nam (gọi tắt là sản phẩm) được phép nhập khẩu
Sản phẩm dùng để chỉ tổ yến và các sản phẩm của nó được tạo thành từ nước bọt của chim yến và chim én cùng loại, đã loại bỏ bụi bẩn và lông chim, phù hợp làm thực phẩm cho người.
3. Yêu cầu của nhà sản xuất sản phẩm
Việc sản xuất và chế biến các sản phẩm phải tuân thủ các quy định về kiểm tra, kiểm dịch và an toàn thực phẩm có liên quan của Trung Quốc và Việt Nam. Nhà yến của sản phẩm phải được đăng ký bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và báo cáo cho phía Trung Quốc. Các doanh nghiệp chế biến sản phẩm phải đăng ký theo “Quy định của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về Quản lý Đăng ký Doanh nghiệp Sản xuất Thực phẩm ở Nước ngoài Nhập khẩu” Chỉ những doanh nghiệp chế biến đã được đăng ký tại Trung Quốc mới được phép xuất khẩu sản phẩm sang Trung Quốc. Doanh nghiệp chế biến sản phẩm yến sào phải có năng lực thực hiện xử lý vệ sinh hiệu quả sản phẩm yến sào.
4. Yêu cầu kiểm tra, kiểm dịch liên quan
(1) Phía Việt Nam cần xác nhận tình hình dịch bệnh cúm gia cầm và bệnh Newcastle trên lãnh thổ của mình, đồng thời báo cáo với phía Trung Quốc rằng trong 12 tháng qua không có trường hợp mắc bệnh cúm gia cầm và bệnh Newcastle nào được báo cáo tại khu vực có nhà yến. xác định vị trí.
(2) Phía Việt Nam cần thiết lập hệ thống quản lý sức khỏe và phòng chống dịch bệnh chim yến; xây dựng quy trình vận hành kiểm soát sức khỏe thu hoạch và vận chuyển tổ yến; xây dựng và thực hiện kế hoạch giám sát dịch bệnh động vật hàng năm và các chất độc hại liên quan đến sức khỏe kiểm dịch và an toàn thực phẩm của sản phẩm yến sào xuất khẩu Kế hoạch giám sát dịch bệnh hàng năm sẽ bao gồm kế hoạch giám sát một số lượng hợp lý bệnh cúm chim yến và bệnh Newcastle đã được báo cáo cho phía Trung Quốc.
(3) Phía Việt Nam nên thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc tổ yến từ tổ yến nuôi đến khi xuất khẩu để đảm bảo truy xuất nguồn gốc và thu hồi các sản phẩm liên quan khi có vấn đề và truy ngược lại tổ yến đã đăng ký.
(4) Các sản phẩm yến sào nhập khẩu (trừ sản phẩm yến sào ăn liền đã qua sơ chế đóng hộp) phải tuân theo hệ thống phê duyệt kiểm dịch và không được phép nhập cảnh khi chưa được phê duyệt.
(5) Sản phẩm được sản xuất và chế biến theo hệ thống chất lượng hiệu quả, đã trải qua quá trình xử lý nhiệt hiệu quả, không bị nhiễm bất kỳ mầm bệnh nào có thể gây hại cho gia cầm hoặc sức khỏe con người, đồng thời tuân thủ các yêu cầu của luật pháp và quy định của Việt Nam và Trung Quốc ; Xử lý vệ sinh hiệu quả đã được thực hiện; bao bì bên ngoài và thùng vận chuyển đã được khử trùng.
5. Yêu cầu về Giấy chứng nhận Sản phẩm
Mỗi lô phải kèm theo giấy chứng nhận xuất xứ và giấy chứng nhận sức khỏe thú y gốc. Giấy chứng nhận sức khỏe thú y được viết bằng tiếng Trung và tiếng Anh, hình thức và nội dung của nó phải được cả hai bên chấp thuận trước.
Giấy chứng nhận thú y do phía Việt Nam cấp phải ghi rõ:
(1) Số đăng ký nhà yến, số đăng ký doanh nghiệp chế biến, nguồn nguyên liệu sản phẩm.
(2) Các biện pháp phòng ngừa cần thiết đã được thực hiện để ngăn sản phẩm tiếp xúc với tất cả các nguồn vi-rút cúm gia cầm.
(3) Sản phẩm tuân thủ luật pháp và quy định của Trung Quốc cũng như các tiêu chuẩn và yêu cầu có liên quan.
(4) Phù hợp với tiêu dùng của con người.
6. Yêu cầu về đóng gói và ghi nhãn sản phẩm
Sản phẩm phải được đóng gói bằng vật liệu hoàn toàn mới, đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh quốc tế. Tên sản phẩm, trọng lượng, tên chuồng chim và số đăng ký, tên công ty chế biến, địa chỉ và số đăng ký, điều kiện bảo quản sản phẩm, ngày sản xuất và các thông tin liên quan khác phải được đánh dấu trên bao bì bên trong và bên ngoài bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh, việc ghi nhãn thông tin sản phẩm phải tuân thủ luật pháp và quy định của Trung Quốc cũng như các tiêu chuẩn và yêu cầu có liên quan. Nhãn của sản phẩm đóng gói sẵn phải đáp ứng các yêu cầu của luật pháp, quy định và tiêu chuẩn của Trung Quốc về ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn.
Thông báo đặc biệt.

Công văn số 8107/BNN-TY ngày 01/12/2022 Bộ NN&PTNT hướng dẫn xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc

Công văn số 8107 ngày 1-12-2022

Hướng dẫn xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc, nghị định thư tổ Yến yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra và vệ sinh thú y đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc ,đăng ký mã GACC, Thủ tục xuất khẩu sữa tươi,

Hỗ trợ DN đăng ký mã số GACC để xuất khẩu sang Trung Quốc:  TỔ YẾN, NƯỚC YẾN, TRÁI CÂY SẤY, NÔNG SẢN, DƯỢC LIỆU, GIA VỊ, THỦY HẢI SẢN, MẬT ONG, DƯỢC LIỆU, TRÁI CÂY CẤP ĐÔNG, ỚT,  TRÁI CÂY CHẾ BIẾN , THỰC PHẨM… sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249, GACC, CIFER, IRE.CUSTOMS

Nhiều DN tự mày mò làm được cấp mã đến khi xuất hàng sang China không được thông quan do không đúng mã hs code, CIQ code, cách ghi nhãn bao bì, mã sai nhóm hàng …gây thiệt hại rất lớn, nên đăng ký qua Trung Tâm XNK Logistics Quốc Tế (Vina Logistics)

NƠI ĐĂNG KÝ MÃ GACC UY TÍN VÀ CHUYÊN NGHIỆP NHẤT.

NƠI DUY NHẤT CAM KẾT LÀM ĐÚNG MÃ ĐỂ ĐƯỢC THÔNG QUAN BÊN PHÍA HẢI QUAN TRUNG QUỐC

CHUYÊN LÀM TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

LIÊN HỆ: ĐT/ZALO: 0978392436

Dangkymagacclenh248.com

https://camnangxnk-logistics.net/lenh-so-248-va-249-la-gi-ban-dich-noi-dung-lenh-so-248-va-249-ve-quan-ly-attp-xuat-nhap-khau-cua-tong-cuc-hai-quan-trung-quoc/

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/dich-vu-chuyen-dang-ky-ma-so-de-xuat-khau-sang-trung-quoc.5199/

Hỗ trợ DN đăng ký mã số GACC hàng TỔ YẾN, CÁC LOẠI HẠT, CAFE, TIÊU, ĐIỀU, NÔNG SẢN, GIA VỊ, DƯỢC LIỆU, THỦY SẢN, RONG NHO, TRÁI CÂY ĐÔNG LẠNH, THỰC PHẨM…để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249, GACC, CIFER, IRE.CUSTOMS

Nhiều DN tự mày mò làm được cấp mã đến khi xuất hàng sang China không được thông quan do không đúng mã hs code, CIQ code, cách ghi nhãn bao bì, mã sai nhóm hàng gây thiệt hại rất lớn cho DN, nên đăng ký qua TRUNG TÂM XNK LOGISTICS QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS)

NƠI ĐĂNG KÝ MÃ GACC UY TÍN VÀ CHUYÊN NGHIỆP NHẤT.

NƠI DUY NHẤT CAM KẾT LÀM ĐÚNG MÃ ĐỂ ĐƯỢC THÔNG QUAN BÊN PHÍA HẢI QUAN TRUNG QUỐC 

CHUYÊN LÀM TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

LIÊN HỆ: ĐT/ZALO: 0978392436

Yến sào là một sản phẩm đắt đỏ và có giá trị kinh tế khá lớn. Ở Việt Nam yến sào mỗi năm thu hoạch khoảng hơn 120 tấn yến sào, Kiên Giang, Nha Trang (Khánh Hòa) hiện đang là tỉnh thành có sản lượng yến sào cao nhất cả nước. Yến sào của Việt Nam đảm bảo chất lượng nên được thị trường tiêu dùng thế giới rất ưa chuộng. Trung Quốc chính là một thị trường tiềm năng để xuất khẩu mặt hàng này. Vậy xuất khẩu yến sào sang Trung Quốc gồm những thủ tục gì? 

Giá trị kinh tế của yến sào

Xuất khẩu yến sào sang Trung Quốc cân gì

Theo như đánh giá của cục chăn nuôi, ngành yến Việt Nam đang có rất nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển, đem lại giá trị kinh tế cao.

Yến sào được xem là một sản phẩm có cơ hội xuất khẩu tốt hơn rất nhiều so với các sản phẩm nuôi trồng khác nên sẽ được đưa vào chiến lược phát triển của ngành chăn nuôi.

Theo như thống kê, Việt Nam hiện có 42/63 tỉnh có nghề nuôi yến, số lượng dao động khoảng 20.000 nhà yến. Trong đó Kiên Giang là tỉnh thành có số lượng nhà yến nhiều nhất.

Theo như số liệu khảo sát ở 1 doanh nghiệp tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) cho thấy, sản lượng yến của Việt Nam xuất khẩu chỉ có thể đáp ứng được  ⅓ nhu cầu của tỉnh này. Điều đó cho thấy yến sào của Việt Nam đang có cơ hội rất lớn ở thị trường của Trung Quốc. 

Thủ tục xuất khẩu yến 

Yến là một mặt hàng liên quan đến động vật nên quy trình làm thủ tục xuất khẩu sẽ phải phức tạp hơn các mặt hàng khác một chút. Thủ tục xuất khẩu phải đầy đủ các chứng từ xuất nhập khẩu, giấy phép kinh doanh, kiểm dịch, các chứng từ hồ sơ có liên quan… dưới đây là chi tiết các thủ tục cần phải làm.

Làm giấy phép kinh doanh

Xuất khẩu yến sào sang Trung Quốc như thế nào

Vina Logistics đưa ra một vài lưu ý cho doanh nghiệp như sau. Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị 1 bộ hồ sơ xin làm giấy phép kinh doanh và nộp tại sở kế hoạch đầu tư. Hồ sơ này được làm theo nghị định 78/2015/NĐ-CP của luật đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ làm giấy phép đăng ký kinh doanh gồm:

 • Đơn xin đề nghị thành lập công ty.
 • Điều lệ công ty.
 • Passport  hoặc căn cước công dân của người đại diện công ty.
 • Giấy uỷ quyền đối với người nộp hồ sơ.

Lưu ý: giấy phép kinh doanh phải ghi rõ ngành nghề mà kinh doanh và sản xuất Yến Sào

 • Thời gian để cấp giấy phép kinh doanh trong vòng 5 – 7 ngày làm việc.

Hồ sơ xin kiểm dịch 

Theo như quy định tại điểm 14, phần II, mục 2 trong danh mục các đối tượng kiểm dịch động vật thì các sản phẩm động vật phải kiểm dịch được ban hành kèm theo quyết định 45/2005/QB-BNN vào tháng 7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổ yến là sản phẩm động vật bắt buộc phải kiểm dịch động vật.

Chính vì vậy khi xuất khẩu tổ yến, doanh nghiệp phải đăng ký kiểm dịch tại các cơ quan kiểm dịch có thẩm quyền.

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh.
 • Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc các xác nhận công bố chất lượng của sản phẩm hoặc HACCP, hoặc IFS hoặc BRC, hoặc GMP, hoặc FSSC 22000 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương vẫn còn hiệu lực.
 • Nhãn sản phẩm.
 • Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 6 tháng.
 • Nếu thuê đơn vị khác gia công phải có hợp đồng gia công.
 • Thời gian có hiệu lực: 2 năm.

Lưu ý:

Trên giấy chứng nhận có thể có nhiều sản phẩm của lô hàng xuất khẩu.

Kết quả kiểm nghiệm được thể hiện cho các loại sản phẩm khác nhau trên cùng 1 lô hàng xuất khẩu.

Kết quả kiểm dịch chỉ áp dụng cho các lô hàng đã đăng ký ngoài ra không áp dụng cho khác lô hàng khác.

Giấy chứng nhận y tế được tính trên 1 lô hàng xuất khẩu. Nếu khác lô hàng thì phải xin giấy chứng nhận khác.

Chứng từ xuất khẩu cần có

Xuất khẩu yến sào sang Trung Quốc

 • Hóa đơn thương mại: Invoice.
 • Phiếu đóng gói hàng hóa: Packing list..
 • Hợp đồng thương mại: Sales Contract.
 • Vận đơn: Bill of Lading.
 • Kiểm dịch động vật: Health Certificate.

Mã Hs Code

Tổ yến có mã Hs code: 04100010

Ngoài ra doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với nhà nhập khẩu để bổ sung thêm những chứng từ mà họ yêu cầu. Đặc biệt là về các chính sách kiểm dịch để đảm bảo quá trình xuất khẩu hàng hóa diễn ra thuận lợi.

Tổng kết 

Trên đây là thông tin về thủ tục xuất khẩu yến sào sang Trung Quốc đầy đủ nhất. Hy vọng đã giúp bạn hiểu rõ được các thủ tục xuất khẩu cần phải có khi muốn xuất khẩu yến hoặc bất cứ mặt hàng nào sang Trung Quốc.

Và nếu bạn cần đăng ký mã gacc nhanh để xuất khẩu nông sản sang thị trường Tung Quốc, mở rộng kinh doanh.  Liên hệ ngay với Vina Logistics. Nơi chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ đăng ký mã xuất trọn gói. Để được hỗ trợ chi tiết về quy trình đăng kí, cũng như hoàn thành hồ sơ một cách nhanh chóng.

Trung tâm logistic XNK Quốc tế Vina Logistic

Bài viết tương tự