Tổ Yến được Xuất khẩu sang Trung Quốc gồm những thủ tục gì?

Ngày 10-11-2022 Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký nghị định thư cho phép nhập khẩu chính ngạch khoai lang, tổ yến từ Việt … Đọc tiếp Tổ Yến được Xuất khẩu sang Trung Quốc gồm những thủ tục gì?